VERGİ DAVALARINDA İSPAT YÜKÜ KİME AİTTİR?

Vergi Davalarında İspat Yüküne Dair Danıştay Kararı

Vergi Davalarında İspat Yüküne Dair Danıştay Kararı. Kredi kartı hesabı borçlandırılmak suretiyle yapılan satışlardan elde edilen hasılatın tümünün kayıt ve beyanlara dahil edildiğini ispat külfetinin davacıya ait olduğu hakkında Danıştay Üçüncü Dairenin 24.12.2012 tarih ve E:2010/7112 K:2012/4884 sayılı kararı.  

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net