SADECE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NCE GÖNDERİLEN YAZIYA DAYANILARAK TARHİYAT YAPILAMAYACAĞI

Takdir komisyonunca takdir olunan veya vergi inceleme raporuyla belirlenmiş bir matrah ya da matrah farkına dayanmaksızın..... Danıştay Kararı.

Takdir komisyonunca takdir olunan veya vergi inceleme raporuyla belirlenmiş bir matrah ya da matrah farkına dayanmaksızın, sırf İcra Müdürlüğünce gönderilen yazıya istinaden yapılan re'sen tarhiyatta hukuka uyarlık bulunmadığına dair Danıştay Kararı.

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net