SAHTE FATURADAN KAYNAKLI DAVALAR NELERDİR?

Bilmeden sahte fatura kullanılması ya da gerçek fatura alınmasına rağmen sahte fatura iddiası var ise, böyle bir durumda mükellef tarafından hangi hususlara dikkat edilmesi gerekir

Sahte fatura düzenlemek kadar kullanmakta vergisel yaptırımları olan bir husustur.

Sahte fatura kullanan bir mükellef katma değer vergisi, özel usulsüzlük cezası, gelir ve kurumlar vergisi tarhiyatı gibi birçok vergisel yaptırımla karşı karşıyadır. Ancak bilmeden sahte fatura kullanılması ya da gerçek fatura alınmasına rağmen sahte fatura iddiası var ise, böyle bir durumda mükellef tarafından hangi hususlara dikkat edilmesi gerekir?

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net