Sauna Sobası Çalıştırılması


Cihazınız zamanlı ve zamansız çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Cihazınız zamansız çalışmaya ayarlıdır. çalıştırma aşamalarını adım adım takip ederek cihazınızı hizmete alabilirsiniz. Çalıştırma aşamaları: Zamansız çalışma konumu uygulama evreleri:
 1. Kontrol Paneli üzerindeki şeffaf kahve renkli kapağı açınız.
 2. Kapalı (OFF) konumunda bulunan Termik Sigorta grubunuzu Açık (ON) konumuna getiriniz.
 3. Yeşil renkli ENERJİ AÇIK İkaz lambanız yanacaktır.
 4. Basılı (KAPALI) konumunda bulunan EMARCANS STOP butonunu üzerinde bulunan Oklar istikametinde çevirerek Kalkık (AÇIK) konumuna getiriniz.
 5. Kapalı (OFF) konumunda bulunan AÇMA/KAPAMA anahtarını Açık (ON) konumuna getiriniz.
 6. Mikroişlemci Termostatınız devreye girecektir. Mikroişlemciniz 900C ayarlıdır. Takribi 5 sn. içerisinde Isıtıcılarınız çalışmaya başlayacaktır.
 7. Kırmızı Renkli SAUNA ISITMA İkaz lambanız yanacaktır. Set sıcaklığına ulaşılınca bu lambanız sönecektir. Isıtıcıların devreye yeniden girmesi halinde tekrar yanacaktır.
 8. Sauna Odanızın sıcaklığı Set sıcaklığına ulaşıncaya kadar ısıtıcılarınız çalışacaktır.
 9. Set Sıcaklığını değiştirmek isterseniz belirlediğiniz set değerini Mikroişlemci termostata girmelisiniz.
 10. Bu işleminizi yapabilmek için Mikroişlemci üzerindeki SET butonuna 3 sn. süre ile basınız.
 11. Ekranda daha önce ayarlanmış set değeri belirecek ve hemen üzerinde bulunan (C0) işareti yanıp sönecektir.Bu işaretin mutlaka yanıp sönme halinde olması gerekir.(Yanıp/Sönme Hali)
 12. Belirlemiş olduğunuz yeni set sıcaklığınızı Mikroişlemci üzerindeki ARTIRMA ve EKSİLTME Tuşları yardımı ile yapınız.
 13. İşleminiz bittikten sonra 5 sn. içerisinde Mikroişlemciniz yeni set değerine göre çalışmaya başlayacaktır.
 14. Kontrol Panelinizin sağ yanında bulunan Emniyet Termostatı 120 C9 ayarlıdır.
 15. Odanızın Emniyet sıcaklığını belirleyerek Termostat değerini değiştiriniz. Emniyet değeriniz oda sıcaklığınızdan en az 10 C0fazla olmalıdır.
 16. Oda sıcaklığının herhangi bir nedenle ayarlamış olduğunuz emniyet sıcaklık değeri üzerine çıkması durumunda Mikroişlemci termostatınız otomatik olarak devre dışı bırakılacak ve Sarı renkli AŞIRI ODA SICAKLIĞI İkaz lambanız yanacaktır.
 17. Bu lambanın Sauna Odası set sıcaklığına ulaşılmadan yanması halinde Emniyet termostat ayar değerini biraz daha artırmanız gerekir.
Zamanlı çalışma konumu uygulama evreleri:
 1. Yukarıdaki ilk 3 adımı aynen uygulayınız.
 2. Kontrol panelindeki zamanlama saatinin kapağını açınız.
 3. Ayar modunu ( 1 ) konumundan ( SAAT ) konumuna alınız.
 4. Yerel saate göre üzerinde rakamlar bulunan tamburu çevirerek zamanlayıcıyı ayarlayınız.
 5. Zamanlayıcıyı ayarlarken tambur üzerinde bulunan (3) işaretini dikkate alınız. Ayar yaptığınız andaki saat dilimi değeri ile (3) işareti aynı hizada olması gerekir.
 6. Sayaç rakamlarının önündeki kanal içerisinde bulunan pandülleri(3)işaretine doğru çekiniz.
 7. Rakamlar arsında bulunan her kanal 30 dakikalık bir çalışma süresini ihtiva eder.
 8. Tespit edeceğiniz çalışma süresi kadar pandülü (3) işaretine doğru çekmeniz gereklidir.
 9. Zaman sayacınız elektrik kesilmediği veya cihazın besleme hat sigortalarını ve çalıştırma anahtarlarını kapatmadığınız sürece zaman saatine bağımlı olarak otomatik çalışacaktır.
 10. Zaman sayacı çekili pandüller kadarki süreyle cihazı çalıştırır. Çekili olmayan pandüller kadarki sürede de cihazın çalışmasını durdurur.
 11. Kullanıcının müdahale etmesine gerek olmaksızın cihaz ilk çekili olan pandüle ulaşılınca otomatik olarak çalışır ve Sauna odanızı ayar şartlarına göre hazır hale getirir.
 12. Bu ayarları yaptıktan sonra ZAMANSIZ ÇALIŞMA evrelerini 4. Adımdan sonra aynen uygulayınız.